سازمان توسعه تجارت ایران اتحادیه و تشکل صادراتی نمونه را انتخاب می کند .

 

سازمان توسعه تجارت ایران در نظردارد همزمان با برگزاری روز ملی صادرات و معرفی صادرکننده نمونه ، نسبت به انتخاب و معرفی تشکل صادراتی نمونه درسال 1393 اقدام نماید . لذا کلیه اتحادیه ها و تشکل های صادراتی علاقه مند به مشارکت در این رقابت ملی میبایست با معرفي نماينده رسمي تشكل جهت انجام امور مربوط به مشاركت در این امر اقدام نمایند . همچنین این سازمان اعلام کرد : تشکل ها و اتحادیه ها می توانند با دريافت فرم هاي "شاخص ها و معيارهاي انتخاب تشكل صادراتي نمونه در سال 1393 " ،از طریق مراجعه به پورتال اختصاصی  این سازمان به نشانی www.tpo.irنسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
شایان ذکر است زمان تحويل پرونده ها حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ یازدهم تیرماه سال جاری تعیین شده است و تشکل ها می توانند به دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه واقع در سازمان توسعه تجارت ایران مدارک لازم را تحویل دهند .

جستجو

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

JoomShaper