تمدید عضویت

 

 

مدارک مورد نیاز عضویت

برای اشخاص حقوقی

 • کپی اساسنامه
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی کارت عضویت اتاق ایران
 • کپی شناسنامه و کد ملی مدیر عامل
 • تکمیل فرم عضویت اصل فیش واریزی ورودیه بمبلغ 3000000 ریال (اعضاء جدید) به نام اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران
 • اصل فیش واریزی حق عضویت بمبلغ 3000000 ریال (اعضاء جدید) به نام اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران

برای اشخاص حقیقی

 • کپی کارت عضویت اتاق ایران
 • کپی شناسنامه و کد ملی
 • کپی مدرک تحصیلی مرتبط
 • تکمیل فرم عضویت
 • اصل فیش واریزی ورودیه بمبلغ 3000000 ریال (اعضاء جدید) به نام اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران
 • اصل فیش واریزی حق عضویت بمبلغ 3000000 ریال (اعضاء جدید) به نام اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران

حساب بانکی اتحادیه : جاری جام 321678995 بانک ملت - شعبه شرکت نفت - باجه اتاق بازرگانی

((( اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تمدید عضویت فقط مبلغ حق عضویت (3,000,000 ریال) را پرداخت نمایند )))

 

جستجو

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

JoomShaper