نام شرکت: تهویه تاسیسات مکش و دهش

نام: علی رضا
نام خانوادگی: سلیمان زاده
شماره عضويت جديد اتحاديه: 1064
شماره عضویت اتاق:
شماره کارت بازرگانی:

نشانی: دفتر مرکزی/ تهران، تهران، تهران دروازه دولت مفتح جنوبی جنب زیرگذر ساختمان ۲۱ واحد ۳۲

کد پستی: 1571613553

صندوق پستی:

تلفن: 02188825702

نمابر: 02188825702

وب سایت:

پست الکترونیکی: mackesh.dahesh.co@gmail.com

نوع فعالیت: تولید
رشته فعالیت: بسته های نرم افزاری / طراحی و مهندسی
کشور طرف تجاری:

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

JoomShaper