نام شرکت: شرکت مهندسی نرم افزار پرتوسازان سام

نام: لادن
نام خانوادگی: تاجیکی
شماره عضويت جديد اتحاديه: 994
شماره عضویت اتاق: 11133036
شماره کارت بازرگانی: 435036

نشانی: محل کار/ تهران، تهران، اشرفی اصفهانی - بالا تر از پونک - نبش کمالی - پ۲ - ط ۲ - واحد۶

کد پستی: 1476995579

صندوق پستی:

تلفن: 44439497

نمابر: 44439498

وب سایت:

پست الکترونیکی: SamFirma@yahoo.com

نوع فعالیت: تولید
رشته فعالیت: رشته فعالیت را انتخاب نمایید... / رشته فعالیت را انتخاب نمایید...
کشور طرف تجاری: آلمان
نوع فعالیت: تولید
رشته فعالیت: رشته فعالیت را انتخاب نمایید... / رشته فعالیت را انتخاب نمایید...
کشور طرف تجاری:
نوع فعالیت: تولید
رشته فعالیت: رشته فعالیت را انتخاب نمایید... / رشته فعالیت را انتخاب نمایید...
کشور طرف تجاری:

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

JoomShaper